meer criteria

Lamy Belgium

Welkom bij Lamy Belgium

VERKOOP :
Sylvie SKOP
GSM††: +32(0)499 078.117
TEL†††: +32(0)3 287.65.79
Email :††sylvie.skop@lamy-belgium.be

VERHUUR :
Ingrid LOFTHUS en Hilde VAN DIJCK
TEL†††: +32(0)3 287.68.88
Email :††antwerpen@lamy-belgium.be

RENTMEESTERS :
Dirk VANDENBEMPT
Tel††††: +32(0)3 287.65.89
Email :†dirk.vandenbempt@lamy-belgium.be

Hilde VAN DIJCK
Tel† † : +32(0)3 287.65.81
Email :†hilde.vandijck@lamy-belgium.be

ALGEMEEN NR. +32(0)3 287.68.88

SYNDICUS +32(0)3 287.68.80

< 1 / 4 >

Panden in de kijker

Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV nr. 103343 - Marc Milcamps
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be