meer criteria

Lamy Belgium

Welkom bij Lamy Belgium

Tijdens de periode van 11 augustus tot 14 augustus 2014 werken wij achter gesloten deuren.† Voor dringende gevallen blijven wij echter ter uwer beschikking.†

VERKOOP :
Sylvie SKOP
GSM††: +32(0)499 078.117
TEL†††: +32(0)3 287.65.79
Email :††sylvie.skop@lamy-belgium.be

VERHUUR :
Ingrid LOFTHUS en Hilde VAN DIJCK
TEL†††: +32(0)3 287.68.88
Email :††antwerpen@lamy-belgium.be

RENTMEESTERS :
Dirk VANDENBEMPT
Tel††††: +32(0)3 287.65.89
Email :†dirk.vandenbempt@lamy-belgium.be

Hilde VAN DIJCK
Tel† † : +32(0)3 287.65.81
Email :†hilde.vandijck@lamy-belgium.be

ALGEMEEN NR. +32(0)3 287.68.88

SYNDICUS +32(0)3 287.68.80

< 1 / 4 >

Panden in de kijker

Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV nr. 103343 - Marc Milcamps
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be